Werkwijze

Nadat u uw zoon of dochter heeft aangemeld maken we zo snel mogelijk een eerste afspraak. Wat gebeurt er vanaf dat moment?

De eerste afspraak
Tijdens de eerste afspraak is het belangrijk dat uw kind zich op zijn gemak gaat voelen. Het krijgt de gelegenheid om even rond te kijken en te spelen of veilig bij u te zitten. Uw kind hoeft nog niks. Het is vaak al spannend genoeg.

Ondertussen praat ik met u over uw hulpvraag voor uw kind. We bespreken de voorgeschiedenis en de ontwikkeling van uw kind tot nu toe. Op sommige onderwerpen zullen we wat dieper ingaan en u krijgt ruim de gelegenheid om vragen te stellen en/of uw zorgen te bespreken.

Ook observeer ik uw kind al tijdens spel. Hier begint het onderzoek. Tijdens de spelobservatie kunnen we aan elkaar wennen. Ook kijk en luister ik al goed naar wat uw kind allemaal al kan en doet en waar aandachtspunten kunnen liggen. Zelfs als uw kind nog niet spreekt zie ik al veel. Vaak krijgt u na de eerste afspraak al wat uitleg en informatie en wat tips mee.

Goed contact met elkaar is de basis, want als logopedie nodig blijkt zullen we elkaar vaak gaan zien.

Onderzoek en observatie
Om een goed beeld te krijgen van het probleem wordt onderzoek gedaan. Observatie tijdens spel en eventueel een gesprekje maakt daarvan een belangrijk onderdeel uit, maar ook wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde tests die de spraak- en taalontwikkeling in kaart brengen.

Soms maak ik een video opname van uw kind, eventueel samen met u. Dit geeft een beginsituatie weer. Ik kan niet alles wat een kind zegt en doet opschrijven als ik met hem* in spel of gesprek ben. Ook geeft het belangrijke informatie bij het opstellen van het behandelplan.

Bespreken
Na de onderzoeken en observaties bespreek ik met u wat ik heb gezien en gehoord. Eventuele testscores worden toegelicht en ik ga samen met u kijken welke problemen aandacht verdienen.
Ik vind het belangrijk dat u een goed inzicht krijgt in wat er aan de hand is, wat dat betekent voor uw kind en wat we er aan kunnen doen.

Behandelplan
Voor uw kind wordt een op-maat-gemaakt behandelplan gemaakt. Geen kind is hetzelfde en ieder kind heeft zijn eigen hulpvraag. Het behandelplan is afgestemd op de leeftijd maar vooral ook op het niveau van uw kind. Natuurlijk wordt het behandelplan met u besproken. Als we het met elkaar eens zijn over het plan, gaan we van start.

Behandeling
Doorgaans heeft het kind wekelijks een afspraak voor logopedie. Afhankelijk van de leeftijd leren we door spelen en door werken of een combinatie ervan. Altijd aangepast aan de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van uw kind.

U bent bij de behandeling aanwezig. Zo kunt u thuis makkelijker aan de slag, u kunt tussendoor wat vragen en ik kan tussendoor wat toelichten. Thuis gaat het makkelijker als u in de les al heeft gezien hoe ik en uw kind samen aan het werk waren.
U krijgt tips en adviezen om thuis mee aan de slag te gaan. Oudere kinderen krijgen wat werk om thuis mee te oefenen.

Uw rol in de behandeling is groot. U mag van mij verwachten dat ik uw kind de best mogelijke zorg lever. Ik mag van u verwachten dat u zich voor uw kind inzet door begeleiden, oefenen en aanmoedigen. Ik ben er om u daarbij te ondersteunen.

Elke drie maanden, maar vaak ook kort tussendoor evalueer ik het verloop van de behandeling en stellen we eventueel doelen bij.

Waar nodig vindt tijdens de behandelperiode (met uw toestemming) overleg plaats met anderen in de omgeving van uw kind. Dit is vaak een leerkracht, maar het kan ook een arts zijn of een collega logopedist, fysiotherapeut enz. Ik vertel u altijd wanneer ik iemand ga bellen, u hoort wat er is besproken en als er wordt geschreven ontvangt u een kopie. Transparantie vind ik erg belangrijk.

Einde van de behandeling
Aan het einde van de behandeling wordt nogmaals geëvalueerd. U krijgt waar mogelijk nog adviezen voor de periode na de behandeling. Soms wordt een controle afspraak ingepland.

Uw ervaring is belangrijk. Daarom ontvangt u na 15 behandeling of als de logopedie is afgerond een mail van onafhankelijk meetbureau Qualizorg  waarin u volledig anoniem kunt reageren op een aantal vragen over de praktijk, uw logopedist enz. Dit kost ongeveer 5 minuten van uw tijd en helpt de zorg te verbeteren.
We worden tegenwoordig veel benaderd voor klantervaringen. De vragenlijst is onderdeel van de contractering met uw zorgverzekeraar en het geeft mij inzicht in de kwaliteit en hoe daarop te sturen.  Als u bezwaar heeft kunt u dit bij de logopedist aangeven, maar uw deelname wordt enorm gewaardeerd.

* Overal waar ‘hem/hij/zijn’ staat, kan ook ‘haar/zij/haar’ gelezen worden.