Stem

gillend meisje klein

Heesheid wil zeggen dat de stem niet meer helder klinkt. Iedereen kan wel eens hees worden, bijvoorbeeld bij een verkoudheid of griep. Ook na een schoolkamp willen kinderen nog wel eens hees thuiskomen als ze met alle pret teveel hebben geschreeuwd. Normaal verdwijnt de heesheid met wat rust binnen een week. Als dat niet zo is, of als uw kind vaak hees is, is het goed om en logopedist te raadplegen.

Bij kinderen komt heesheid vaak door  verkeerd stemgebruik of stemmisbruik (gillen, schreeuwen, stemmetjes nadoen). Juist door de heesheid gaat een kind nog meer kracht zetten om toch geluid te kunnen maken. De stem raakt hierdoor zo overbelast dat de heesheid niet meer vanzelf over gaat.

Als uw kind hees is helpt logopedie uw kind om de stem beter en met minder kracht te leren gebruiken en te stoppen met stemmisbruik. Daarnaast werk ik met uw kind met stemhygiëneregels en aan bewustwording van het eigen stemgebruik.

In sommige gevallen is een onderzoek bij de KNO-arts nodig om de stembanden te beoordelen en zo meer informatie te krijgen over de stemstoornis.