Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof.
Wanneer waarneming nodig is, zal dit altijd een collega uit Hoogvliet zijn. Het voordeel hiervan is o.a. dat we elkaar, de scholen en de verwijzers kennen.

Van de Venne Logopedie heeft afspraken rondom waarneming gemaakt met Marian Halk, logopedist in Hoogvliet, bij afwezigheid langer dan 3 weken.
De keuze of u hiervan gebruik wilt maken ligt uiteraard altijd bij u.