Eten, drinken en slikken bij jonge kinderen

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts, kinderarts of jeugdarts van het CJG). Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken.

We spreken over eet- en drinkproblemen als kinderen moeite hebben met de ontwikkeling van deze vaardigheden. Als kinderen zich vaak verslikken kan er sprake zijn van een slikstoornis.

Meestal is in ieder geval het eerste bezoek aan huis. Het is baby flesvoedingbeter het eten, drinken en slikken te observeren in de eigen vertrouwde omgeving. Ik bekijk samen met u wat de hulpvraag is en observeer eten en drinken. Soms zijn aanvullende onderzoeken of testen nodig om een goed beeld te krijgen. Samen met u zal ik kijken wat de beste manier is om uw kind te laten eten of drinken. U krijgt adviezen over een goede houding en technieken, er zal gekeken worden wat de beste fles, speen of beker is. Ook kan het zijn dat er gerichte oefeningen geadviseerd worden om bijvoorbeeld het kauwen te stimuleren.

Hier kunt u een folder van het Radboud UMC lezen over voedingsproblemen bij kinderen.

Soms is het nodig dat kinderen sondevoeding krijgen. Ik behandel (nog) geen kinderen die met een sonde naar huis gaan. De reden is, dat ik dit in de praktijk te weinig zie. Is uw kind met sondevoeding uit het ziekenhuis ontslagen? Neem gerust contact op, dan help ik u naar een  preverbaal logopedist in de buurt van Hoogvliet waar uw kind in goede handen is.