Kwaliteit

In de praktijk wordt op diverse manieren aandacht besteed aan kwaliteit.

Accreditatie
Om vakkennis op pijl te houden volg ik geregeld bij- en nascholing. Ook bezoek ik regelmatig bijeenkomsten en congressen. Soms draag ik bij aan wetenschappelijk onderzoek. Deze activiteiten zijn bedoeld om deskundigheid te bevorderen. De activiteiten zijn ook nodig om elke 5 jaar te kunnen herregistreren in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Kwaliteitskring
Een kwaliteitskring is een groep van ongeveer tien tot zestien logopedisten die met elkaar op een gestructureerde wijze in gesprek gaan over alle aspecten van het vak logopedie. Door samen met collega’s te reflecteren op het eigen handelen en systematisch te werken aan verbetering van de zorg voor de cliënt, verbetert de kwaliteit van de logopedische zorg. Een kwaliteitskring komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar.

Klantervaringen
Na de behandeling kunt u deelnemen aan een kort klantervaringsonderzoek. Ouders en kinderen kunnen aangeven hoe ze de behandeling hebben gevonden. Zo kan ik bijsturen op kwaliteit. Voor het klantervaringsonderzoek heb ik onafhankelijk meetbureau Qualizorg in de arm genomen. In 2017 was de gemiddelde waardering een 9.1

Richtlijnen en beroepscode
Diverse richtlijnen en werken volgens de beroepscode versterken de kwaliteit in de praktijk. Behalve werken volgens de richtlijn dossiervorming en de richtlijn verslaggeving werk ik o.a. ook volgens de Richtlijn Stotteren en de Richtlijn Taalontwikkelingsstoornissen.

Meer informatie over het onderwerp kwaliteit kunt u nalezen op de website van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.