Kwaliteit

In de praktijk wordt op diverse manieren aandacht besteed aan kwaliteit.

Accreditatie
Om vakkennis op pijl te houden volg ik geregeld bij- en nascholing. Ook bezoek ik regelmatig bijeenkomsten en congressen. Soms draag ik bij aan wetenschappelijk onderzoek. Deze activiteiten zijn bedoeld om deskundigheid te bevorderen. De activiteiten zijn ook nodig om elke 5 jaar te kunnen herregistreren in het Kwaliteitsregister Paramedici en om overeenkomsten met zorgverzekeraars af te kunnen sluiten.

Kwaliteitskring
Een kwaliteitskring is een groep van ongeveer vijftien logopedisten die met elkaar op een gestructureerde wijze in gesprek gaan over alle aspecten van het vak logopedie. Door samen met collega’s te reflecteren op het eigen handelen en systematisch te werken aan verbetering van de zorg voor de cliënt, verbetert de kwaliteit van de logopedische zorg. Uiteraard ben ik lid van een kwalitietskring.

Klantervaringen
Uw ervaring is belangrijk. Daarom ontvangt u na 15 behandeling of eerder als de logopedie is afgerond een mail van onafhankelijk meetbureau Qualizorg  waarin u volledig anoniem kunt reageren op een aantal vragen over de praktijk, uw logopedist enz. Dit kost ongeveer 5 minuten van uw tijd en helpt de zorg te verbeteren.  Als u bezwaar heeft kunt u dit bij de logopedist aangeven, maar uw deelname wordt enorm gewaardeerd.

Richtlijnen en beroepscode
Diverse richtlijnen en werken volgens de beroepscode versterken de kwaliteit in de praktijk. Behalve werken volgens de richtlijn dossiervorming en de richtlijn verslaggeving werk ik o.a. ook volgens de Richtlijn Stotteren en de Richtlijn Taalontwikkelingsstoornissen.

Meer informatie over het onderwerp kwaliteit kunt u nalezen op de website van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.