Verwijzing

Voor logopedische behandeling is een verwijsbrief nodig.

Hoewel logopedie in principe zonder verwijsbrief toegankelijk is, heeft een verwijsbrief de voorkeur. Dit heeft als reden dat niet alle verzekeraars de zogenoemde Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) vergoeden en als ze dit wel doen, dit tegen een niet kostendekkend tarief doen. Ook geeft de DTL beperkte tijd (15 min). Bovendien moet bij diverse ‘rode vlaggen’ alsnog een verwijzing worden gehaald en de ervaring leert dat dit bij kinderen vaak het geval is. Met een verwijzing kunnen we direct starten met de hulpvraag. De eerste afspraak duurt ongeveer maximaal 60 minuten. Vervolgafspraken maximaal 30 minuten.

Een verwijsbrief kunt u krijgen van uw huisarts, jeugdarts van het CJG, tandarts, orthodontist of specialist (bijvoorbeeld KNO-arts, kinderarts, revalidatiearts).
Heeft u een brief van de leerkracht gekregen? Dit is geen verwijsbrief, maar bewaar hem goed en breng hem mee naar de eerste afspraak.