Verwijzing

Voor logopedische behandeling bij Kinderlogopedie Van de Venne is een verwijsbrief nodig.

Hoewel logopedie in principe zonder verwijsbrief toegankelijk is, heeft een verwijsbrief de voorkeur. Dit heeft als reden dat niet alle verzekeraars de zogenoemde Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) vergoeden en als ze dit wel doen, dit tegen een niet kostendekkend tarief doen. Bovendien duurt een eerste screening via DTL slechts 15 minuten, waarbij voornamelijk de vraag beantwoord moet worden of de cliënt bij de logopedist op zijn/haar plaats is. Aangezien ik tijdens het eerste telefonische contact hierover al met u heb gesproken, heeft DTL voor mij en voor u weinig meerwaarde.
Met een verwijzing kunnen we direct starten met uw hulpvraag en mogelijk ook al met onderzoek of observatie. Deze eerste afspraak duurt maximaal een uur.

Een verwijsbrief kunt u krijgen van uw huisarts, jeugdarts van het CJG, tandarts, orthodontist of specialist (bijvoorbeeld KNO-arts, kinderarts, revalidatiearts).

Een brief van de leerkracht waarin hij/zij adviseert naar logopedie te gaan is geen verwijsbrief. Heeft u een brief van de leerkracht? Bewaar hem goed en breng hem mee op de eerste afspraak.