Niet vloeiendheid

 

Als ouder kunt u behoorlijk ongerust zijn wanneer u uw kind hoort haperen. Wat kunt u het beste doen?

Spreken is een complexe vaardigheid. Gedachten, ideeën of gevoelens dienen omgezet te worden in taal, in woorden en zinnen. Deze taal wordt omgezet in spraakbewegingen. Vervolgens worden alle spieren die met spreken gemoeid zijn geïnstrueerd (meer dan 100!), om precies de goede beweging te maken, met precies de goede snelheid en kracht en precies op het goede moment. Dit vereist een grote mate van coördinatie en timing.

Over de oorzaak van stotteren zijn in de loop der tijd verschillende theorieën beschreven. Vroeger dacht men dat stotteren vooral aangeleerd gedrag was. Tegenwoordig wordt stotteren gezien als een aanleg tot ontregeling van de spraakmotorische processen. Dit zijn ademhaling, stemgeving en articulatie. Emoties en gedachten rond het spreken, alsook omgevingsfactoren zijn hierop van invloed.

Veel kinderen tussen de 2 en 7 jaar maken een korte periode door waarin ze momenten hebben van niet 85490151 - english alphabet backgroundvloeiend spreken. Bij de meeste kinderen gaat het vanzelf over, sommigen hebben een behandeling door een logopedist of stottertherapeut nodig. Het is dan belangrijk om snel goed onderzoek te doen, zodat ouders goede informatie krijgen of therapie nu wel/niet zinvol is.

Met de Screenings Lijst voor Stotteren (SLS) kan worden onderzocht door ouders of hulpverleners die zich zorgen maken om een kind dat begint te stotteren, of verwijzing naar een logopedist geïndiceerd is. De SLS is geschikt voor kinderen van 2-7 jaar.

Op de website van de NFS, de Nederlandse Federatie Stotteren is veel informatie te vinden.

Op deze site vindt u  hier bijvoorbeeld 7 tips voor het praten met uw kind als het hapert.

Bij Kinderlogopedie Van de Venne zie ik kinderen tot 4 jaar die niet vloeiend spreken en begeleid ik ouders. Meestal kan er al veel succes worden behaald met het geven van informatie en indirecte behandeling, waarbij de omgeving van het kind adviezen krijgt en begeleid wordt in de communicatie met het kind.

Ik volg hierbij de Richtlijn Stotteren. Hierin staat beschreven wat in het algemeen de beste zorg is voor mensen die stotteren. In de Richtlijn Stotteren staan aanbevelingen en instructies voor hoe zorgverleners moeten werken. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de resultaten van goed wetenschappelijk onderzoek. Een andere doel van de richtlijn is de kennis van patiënten over stotteren vergroten.
De patiëntenversie van de Richtlijn Stotteren kunt hier downloaden.

Boven de 4 jaar is er vaak sprake van wat meer complexere problematiek en is doorverwijzing naar een stottertherapeut zinvol.

Heeft u vragen, twijfels of zorgen over het haperen van uw kind? Neem gerust contact op!