Gaby van de Venne

Na afstuderen in 1989 werkte ik in het Speciaal Onderwijs, een eerstelijns praktijk en een verpleeghuis.
10 jaar later nam ik een praktijk in Hoogvliet over en heb ik me steeds meer toegelegd op kinderlogopedie, omdat dit mijn grootste belangstelling  heeft.

Het merendeel van de kinderen in de praktijk is tussen de 2 en 9 jaar. Meestal gaat het om hulpvragen op het gebied van spraak en taal. Soms zie ik ook baby’s en dreumesen aan huis voor problemen met eten, drinken en slikken. De tieners komen meestal op verwijzing van een tandarts of orthodontist in verband met afwijkend mondgedrag en/of afwijkend slikken.

Ik besteed ruim tijd en aandacht aan bij- en nascholing. Samen met jarenlange ervaring bent u verzekerd van de best mogelijke hulp voor uw kind.

Maatwerk, transparantie, informatie en samenwerking.
Maatwerk voor uw kind. Transparantie over wat er wordt besproken en geschreven. Informatie over het probleem en wat we hieraan kunnen doen. Samenwerking met andere betrokkenen rondom uw kind maar vooral met u. U bent heel belangrijk om uw kind zich binnen zijn/haar mogelijkheden zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Dat doen we samen en ik ondersteun u daarbij.

Naast mijn werk in de praktijk werkte ik mee aan publiekscampagnes voor de NVLF. Ook schreef ik voor de website Kind en Taal   en was ik voorzitter van de Zorggroep Logopedie Rotterdam (Zoloro). Momenteel werk ik vanuit Zoloro samen met de  Hogeschool Rotterdam aan het project Met Taal Vooraan om pedagogisch medewerkers te coachen in hun taalstimulerende vaardigheden op de groep.