Vergoeding

Logopedie aan kinderen tot 18 jaar valt volledig in de basisverzekering.

De praktijk heeft voor 2024 met alle verzekeraars een contract afgesloten. Alle declaraties worden rechtstreeks met uw verzekeraar afgehandeld.
U krijgt geen vergoeding voor een niet nagekomen afspraak t.g.v. niet/te laat afmelden. U moet deze kosten zelf betalen. Voor meer informatie hierover kijkt u bij ‘Algemene informatie’ onder het kopje ‘betalingsvoorwaarden’ en ‘afspraak afzeggen’.

Wilt u een (extra) verslag dat niet bestemd is voor de verwijzer of wilt u dat de logopedist aanwezig is bij een overleg op bijvoorbeeld school, dan kunt u dit bij de logopedist aanvragen. Voor deze prestaties kunnen kosten in rekening worden gebracht. Het tarief voor overleg op school bedraagt €80,-.  Het tarief voor (extra) verslaglegging aan derden bedraagt € 70,-. Het tarief voor een verslag t.b.v. aanvraag cluster onderwijs bedraagt €80,-.
Een kopie van een bestaand recent verslag aan de verwijzer, een korte opsomming per (beveiligde) mail of een beknopt telefonisch overleg (max. 10 minuten) met bijvoorbeeld de leerkracht worden niet in rekening gebracht. Informeer bij uw logopedist.