Vergoeding

Logopedie aan kinderen tot 18 jaar valt volledig in de basisverzekering.

In 2019 heeft uw logopedist om verschillende redenen géén contract afgesloten met zorgverzekering Caresq (Promovendum, National Academic, Aevitae en Besured).
Bent u verzekerd bij Caresq, dan krijgt u vanaf 1 januari nog 80% van de behandeling vergoed. Het resterende deel moet u zelf bijbetalen. Dit zal rond de €8,- per les zijn. Op dit moment is het ongecontracteerde tarief nog niet bekend. U dient de factuur eerst te betalen aan de praktijk. Daarna kunt u deze bij Caresq indienen. Caresq zal dan 80% aan u terugbetalen.
Bent u verzekerd bij Caresq? Dan is overstappen te overwegen.

Met alle andere zorgverzekeraars is voor 2019 (onder protest) wel een contract afgesloten.

Verschillende verrichtingen hebben verschillende tarieven. Een overzicht van de tarieven 2019 vindt u hier.

Een niet nagekomen afspraak door niet of te laat afmelden kan niet bij de zorgverzekering worden gedeclareerd. U moet deze kosten zelf betalen. Voor meer informatie hierover kijkt u bij ‘Algemene informatie’ onder het kopje ‘betalingsvoorwaarden’ en ‘afspraak afzeggen’.