Vergoeding

Logopedie aan kinderen tot 18 jaar valt volledig in de basisverzekering.

De praktijk heeft voor 2022 met alle verzekeraars een contract afgesloten. Alle declaraties worden rechtstreeks met uw verzekeraar afgehandeld.
U krijgt geen vergoeding voor:

  • Een niet nagekomen afspraak door niet of te laat afmelden. U moet deze kosten zelf betalen. Voor meer informatie hierover kijkt u bij ‘Algemene informatie’ onder het kopje ‘betalingsvoorwaarden’ en ‘afspraak afzeggen’.
  • prestatiecode 4313: Overleg met derden, niet zijnde de verwijzer*
  • prestatiecode 4314: Verslaglegging aan derden, niet zijnde de verwijzer**

Wilt u een (extra) verslag dat niet bestemd is voor de verwijzer of wilt u dat de logopedist aanwezig is bij een overleg op bijvoorbeeld school, dan kunt u dit bij de logopedist aanvragen. Voor deze prestaties kunnen kosten in rekening worden gebracht. Het tarief voor overleg op school bedraagt €80,-.  Het tarief voor (extra) verslaglegging aan derden bedraagt € 70,-. Het tarief voor een verslag t.b.v. aanvraag cluster onderwijs bedraagt €80,-.
Een kopie van een bestaand recent verslag aan de verwijzer, een korte opsomming per (beveiligde) mail of een beknopt telefonisch overleg (max. 10 minuten) met bijvoorbeeld de leerkracht worden niet in rekening gebracht. Informeer bij uw logopedist.